Et værelse fra parkkollegierne er kommet på museum

Et parkkollegieværelse indgår i Den Gamle Bys stort anlagte byhistoriske udstilling AARHUS FORTÆLLER

Billederne på opslagstavlen er kopier af fotografier i den universitetshistoriske billedsamling. Til højre hænger plakaten for den såkaldte Jubillefest, der blev afholdt ved universitetets 25-års jubilæum i 1953
Den knyttede næve var typisk for 70'ernes plakater. Plakaten i midten annoncerer demonstration på Klostertorv mod adgangsbegrænsning og for genåbning af SamBas på RUC
I sofabordets indbyggede montre ses såvel en af den aarhusianske kapitallogiks klassikere som MuSoc-sangbogen, begge fra forlaget Modtryk, og den 70'er-typiske rispapirslampe spejler sig i glasset. Til højre valgmateriale fra Liste Q, Studenterfronten

Værelse på udstilling

Som led i Den Gamle Bys stort anlagte byhistoriske udstilling AARHUS FORTÆLLER indgår i afsnittet efter 1950 om studiebyen Aarhus et parkkollegieværelse, sådan som dette kunne have set ud i virkelighedens verden, men uden tidsmæssigt at lægge sig fast.

1950'erne og nutiden

Det sidste fremgår f.eks. af nutidens skriggrønne post it-blok på skrivebordet og af skrivebordslampen, der ligner noget fra 1950'erne. Vindues- og altandørspartiet samt tilhørende potteplanter, kaffemaskine og radiator er i øvrigt en illusion, så at sige, og det samme gælder udsigten. Der er nemlig tale om en éndimensional gengivelse i form af en fotostat.

Om billederne på denne side

Billederne på denne side er taget på udstillingens officielle åbningsdag (11. april 2017), hvor de indbudte gæster fyldte godt op. Billederne er taget med mobiltelefon, når der sjældne gange opstod 'huller' i de store mængder af omvandrende gæster, og kvaliteten er beklageligvis derefter. Alligevel giver de forhåbentlig et indtryk af værelset.

Samarbejde mellem museum og universitet

Baggrunden for, at den, der skriver disse linjer, var inviteret med til den officielle åbning af udstillingen, var at AU Universitetshistorie i forbindelse med museets forberedelse af dette værelses indretning havde stillet såvel materiale som viden til disposition.