Første indførsel i disputatsprotokol vedr. den filosofiske doktorgrad