Kassebøger 1942-1950/51 fra Handelshøjskolen i Aarhus

Genstandene tilhører Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet.
Første indførsler på indtægtssiden i den ældste af de to kassebøger. Klik og forstør.

Kassebøgerne er overdraget til Universitetshistorisk Udvalg i 2011.