Intern Posts frimærkeregnskab 1971-2003

Regnskabsprotokollens første indførsler stammer fra april 1971. Materialet tilhører AU Universitetshistorie

Sammen med frimærkeregnskab 1971-2003 blev der overdraget diverse korrespondance, herunder et afslag anno 1979 fra Finansministeriet vedr. tilladelse til anskaffelse af nyt postkøretøj.

Ved en tidligere aflevering (2006) har Intern Post overdraget bl.a. en vægt, der kan klare op til 25 kg.

Fra Intern Post har vi modtaget frimærkeregnskab 1971-2003. Intern Post er en funktion, som ikke mindst før e-mailens tid har været helt uundværlig, når materiale skulle transporteres mellem universitetets bygninger, men også når det drejede sig om at administrere og stempelfrankere udgående post. Skulle det gå hurtigt ude på institutterne, var det nødvendigt, at disse selv lå inde med beholdninger af frimærker, som indkøbtes af og bestiltes hos Intern Post.

I universitetets budstue ses her fra venstre Jens Ejler Bugge Nielsen og Kristian Buch Nielsen. Fotografiet kan meget vel stamme fra midten af 1980'erne. Fotograf ukendt