Fra administrationens julefrokost 1991

Julefrokost 1991. To af deltagerne har iført sig saglige kitler og medbragt videnskabeligt måleudstyr. (Fotograf ukendt. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Ved Aarhus Universitets centrale administrations julefrokost i december 1991 foretog Jørgen Friis Bak - assisteret af Ingeborg Christensen - målinger af den lydstyrke, som kunne registreres, når de omdelte sange lød fra de forsamlede struber. Det vides ikke, om der foreligger en rapport over målingerne - for eksempel kunne man vel forestille sig, at decibel-niveauet viste sig støt stigende i løbet af frokosten. Jørgen Friis Bak var på det tidspunkt fuldmægtig i Fakultetssekretariatet på Det Naturvidenskabelige Fakultet, og Ingeborg Christensen fungerede som fuldmægtig i Informations- og Kontaktcentret. Billedet indgår i Universitetshistorisk Udvalgs  Billedsærsamling 0061-A.