Minder fra studieophold i udlandet i 1950'erne

Fra den gamle del af Tübingen. Foto i Karen Løvigs fotoalbum. Klik på billedet og se større udgave. (Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Fhv. lektor, cand.mag. Karen Løvig har til Universitetshistorisk Udvalg overdraget adskillige albumsider indeholdende hovedsagelig materiale fra studieophold i udlandet, men også materiale vedr. undervisning, kollegieliv, studenterteater, studentersvømning og kandidatfestligheder m.v.

Der er tale om ca. 160 fotografier foruden dokumenter og andre former for memorabilia vedr. udlandsopholdene samt indkøbte turistpostkort fra samme.

Karen Løvig har desuden overdraget sin samling af undervisningsbøger fra perioden 1948-1956, hvor hun studerede tysk og engelsk.

Materialet er for en stor dels vedkommende kommenteret i erindringsinterview optaget ved samme lejlighed.

 

Cand.mag. Karen Løvig aflagde overdragelsesbesøg hos Universitetshistorisk Udvalg 19. oktober 2010. (Foto Universitetshistorisk Udvalg).

Skrivelse vedr. stipendium til studieophold i Tübingen 1952-1953

Bevillingsskrivelsen af 15. juli 1952 fra den tyske akademiske udvekslingstjeneste meddeler, at Karen Løvig er tildelt stipendium til studieophold i den sydtyske by Tübingen fra 1. november 1952 til 31. juli 1953, og at en sum af i alt 2.250 DM vil blive udbetalt i ni månedlige rater. Eberhard-Karls-Universität i Tübingen er oprettet i 1477 - og er dermed to år ældre end Københavns Universitet.

Akademisk borger i Tübingen

Akademisk borgerbrev. (Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Medlemskort til den internationale studenterklub

Medlemskort til Tübingens internationale studenterklub.(Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Tilladelse til modtagelse af kul til opvarmning

Skrivelsen herover betød ikke, at Karen Løvig selv skulle administrere sit forbrug af brændselskul, men at værtsfamilien kunne bevilges kul i en mængde svarende til den midlertidige husstandsforøgelse.

Medlemskort til Englisches Seminar

Klik for større udgave. (Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Medlemskort til Deutsches Seminar

Klik for større udgave. (Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).