Brevvægt anvendt af information & debat

Genstanden er overdraget til Universitetshistorisk Udvalgs samling i 2010.