Højesteretsdommer, dr.jur., tidligere professor Jens Peter Christensen studerer Max Sørensen-samlingen

Foto AU Universitetshistorie 6. oktober 2016

Efter i august 2016 at have fået forevist de universitetshistoriske samlinger vendte højesteretsdommer, professor, dr.jur. Jens Peter Christensen i oktober 2016 tilbage for at fordybe sig i den samling af materiale vedr. professor, dr.jur. Max Sørensen (1913-1981), som efter fru Ellen Max Sørensens død i 2005 var blevet overført til Universitetshistorisk Udvalg (fra 2012: AU Universitetshistorie).

Jens Peter Christensen ved Max Sørensens skrivebord. Foto AU Universitetshistorie 6. oktober 2016