Studiebesøg mhp. udstilling om aarhusiansk studenterliv

Studenterrådsformand Emil Outzen og studiemesseansvarlig Emilie Mariendal aflagde indledende studiebesøg den 25. juli 2017. Foto AU Universitetshistorie

Fra 4. til 6. september 2017 afholder Studenterrådet ved Aarhus Universitet den 29. studiestartsmesse i Aulaen og Vandrehallen.

I den forbindelse forestiller man sig i Studenterrådet, at der i Hovedbygningens foyer præsenteres en universitetshistorisk udstilling - som en slags intro for de besøgende - f.eks. om livet som studerende ved Aarhus Universitet fra 1928 til 2017 og måske med særligt henblik på at fremhæve skikke, traditioner og ritualer i det aarhusianske studenterliv.

Studenterrådets formand Emil Outzen og studiemesseansvarlig Emilie Mariendal aflagde studiebesøg hos AU Universitetshistorie den 25. juli 2017 mhp. indledende drøftelse af mulighederne.

Universitetshistorisk Udvalg/AU Universitetshistorie var også i 2005 involveret i studiestartsmessen, hvilket bl.a. resulterede i en beskeden plancheudstilling med et dengang- og et i dag-afsnit: se 2005-planche (pdf) >