Studier i kollegie- og eforatshistorie ved Aarhus Universitet

Journaliststuderende Lars Svensmark aflagde studiebesøg 5. maj 2017. På billedet studerer han dele af 1925-betænkningen om oprettelse af et universitet i Jylland

I forbindelse med besvarelse af sin bacheloropgave om ungdomsboligens historie i Danmark aflagde journaliststuderende Lars Svensmark studiebesøg med særligt henblik på de aarhusianske kollegiers tidligste historie - samt deres forhistorie i form af foreliggende hensigtserklæringer i eksempelvis betænkninger (se eksempel i rammen herunder) - og med ganske særligt henblik på eforen og dennes opgaver og rolle.

Ungdomsboligens historie i Danmark er naturligvis en del ældre end de aarhusianske kollegier.

 I bagagen havde dagens studiegæst derfor også (link til) C.E.F. Reinhardts 400 siders værk Kommunitetet og Regensen fra deres Stiftelse indtil vore Dage. Et Bidrag til Det Kjöbenhavnske Universitets og Studenterlivs Historie, der udkom i 1862.

Fra Betænkning afgiven af Udvalget om Oprettelse af et Universitet i Jylland (1925)
Eforens tilladelse til afholdelse af julefest anno 1966