Studier i Studenterrådets arkiv

Tidligere formand for Studenterrådet Sune Koch Rønnow. Foto AU Universitetshistorie primo marts 2017
Studenterrådet har med mellemrum afleveret arkivalier fra 1990'erne og fremad til de universitetshistoriske samlinger

Tidligere formand for Studenterrådet og i skrivende stund medlem af Aarhus Universitets bestyrelse Sune Koch Rønnow aflagde besøg for om muligt at få afklaret spørgsmålet om, hvilket kompromis der i kølvandet på Studentersamvirkets konkurs i 1991 var blevet indgået mellem AU's rektor og Studenterrådet, hvad angår fordeling af lokaler i Studenternes Hus.