Det lærde Selskab i Aarhus

Det lærde Selskab i Aarhus, oprettet 1945

Ret dækkende arkiv bevaret, hoveddelen overdraget af Ole Fenger og Stig Jørgensen, mens en smule nyere materiale er tilgået fra Svend Andersen. Endelig er udkast og diverse kopier tilgået fra Palle Lykke i forbindelse med udfærdigelse af bog om DLS. I bogen kan man læse om hvad der er bevaret af arkivalier vedr. Selskabet.

- I 2002 er arkiv fra Ole Togebys præsidenttid 1996-2001 modtaget (heri dog ikke overordnet korrespondance mv.)

- I 2002 har Jens Holger Schjørring afleveret en mængde materiale fra ca. 1981-2000. Der er primært tale om regnskabsmateriale, men også diverse korrespondance og oversigter - ikke mindst vedr. Acta Jutlandica, i alt 8 ringbind, 3 arkivæsker foruden lidt i løs vægt.

- I 2004 har Anna Marie Baden Olsen, Systematisk Teologi, i forb. med Niels Henrik Gregersens fratræden som præsident afleveret en arkivæske indeholdende regnskabsmateriale fra ca. 1982-1990 samt indkaldelser 1989-1990. En del af materialet synes at stamme fra Jan Lindhardt, Roskilde.

- Digitalt er der lagret invitationer mv. 2004-2006 (fremsendt af Karen Juul Madsen).