Foreningen for Nordeuropæisk Oldtid og Middelalder

Arkivalier vedr. Foreningen for Nordeuropæisk Oldtid og Middelalder (NOM) – 1983-2002

Aflevering til AU Universitetshistories arkiv 16.4.15 ved Else Roesdahl (Middelalder- og Renæssancearkæologi)

  • Oversigt over foreningens historie (udkast) skrevet af Ole Bay (sidste formand for NOM). Sendt til Jens Vellev.
  • Tillæg, i form af noter/huskeseddel ved Else Roesdahl 20.12.02, men også med påskrevet dato 18.12.03, renskrevet 15.4.15.
  • Foreningens programmer i tiden forår 1988-forår 1995, med enkelte huller.
  • Det afsluttende arrangement 19.12.2001, program, hvor det besluttedes at nedlægge foreningen. [efter oprettelsen af Center for Vikingetids- og Middelalderstudier i 1996 havde NOM efterhånden udlevet sin funktion].

Else Roesdahl, medstifter og medlem af foreningen gennem alle årene, ved ikke, hvor foreningens øvrige papirer findes - muligvis er det hos foreningens sidste formand, Ole Bay, der i sin tid vist boede i Silkeborg.

Nogle oplysninger (bl.a. om bestyrelsesposter) kan formentlig findes i Universitetets årsberetninger.

 

      

Fra NOM til CVM 

Foreningens virke dannede baggrund for oprettelsen i 1996 af Center for Vikingetids- og Middelalderstudier (CVM).