HISTORIA

- de århusianske historiestuderendes forening

Klik for retvendt forstørrelse.

Ringbind/brevordner indeholder diverse vedr. følgende

 • vedtægter for ”Historia af 1994” (se vedtægter (pdf))
 • generalforsamlinger (herunder stiftende)
 • bestyrelsesmøder
 • planlægningsmøder
 • forlagsvirksomhed
 • medlemsbeviser
 • Foreningen af 1994 til julefrokostens fremme
 • korrespondance med foredragsholdere
 • årsberetning
 • plakater (se smagsprøve (pdf))
 • programoversigter/trykte programmer

(Der synes ikke at herske nogen gennemført orden i brevordneren)

Regnskabsmateriale

 • (årsvis delvis bundtet, næppe komplet)

Effekter

 • Banner (Baggrunden for bannerets tilblivelse og tilstedeværelse i HISTORIAS arkiv meddeles senere (se banner (pdf))

***

 

Materialet er overdraget af Julie Refvik ultimo oktober 2015