Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studenterrådets første protokol samt første studenterrådssekretærs studenterhue. Fra Universitetshistorisk Udvalgs udstilling ved Studenterrådets 75-års jubilæum.
Del af Studenterrådets arkiv hos Universitetshistorisk Udvalg (fra 2012 AU Universitetshistorie).
Som det fremgår (klik og forstør) var der ikke lige tid til at sortere materialet kategorimæssigt og kronologisk før anbringelse i reolerne.

Studenterraadet i Aarhus/Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Forhandlingsprotokol 1932-1942, 1942-1949 og 1949-1954. Overdraget november 1998 af Dorthe Kristensen, fmd., Studenterrådet.

Studenterhåndbogen for årene 1935-1939, 1941-1951, 1953-1968, 1971-1994, 1997, 2001

Der foreligger dubletter af et antal årgange.

Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Studenterhåndbogssamling overdraget 2005 af Per Teglborg.

*

Studenterrådets årsberetning for årene 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1979/80, 1982, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet. Opfølgende beretninger frem til 2001/2002 er modtaget fra Rikke B. i 2003.

Ruspjece uden årsangivelse (ca. 1968) samt Rus-introduktionsmateriale 1972-1997 (dvs. fra Rus '72 til Rus '85, Ruspjece 1986 til Ruspjece 1989 og Tutormateriale 1987/1988, 1990, 1992-1997 samt Rus-håndbogen 1990-1997 og to årgange (uden årsangivelse) af Study Survival Kit. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Rushåndbog 2000 tilsendt 2000.

Rushåndbog 2002 tilsendt 2002.

Rushåndbog 2003 tilsendt 2003.

Regnskabsmateriale ca. 1974-75. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Materiale vedr. styrelseslov 1973. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

*

Materiale vedr. Centerrådet. Ca. 1971-74. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Fællesrådet: Indkaldelser og referater 1964/65 og 1965/66. Overdraget 1998 af Dorthe Kristensen, Studenterrådet.

Danske Studerendes Fællesråd: Tryksager fra DSF:

Årsberetning 1965 + do 1965/1966; Betænkning om Studenterrådgivningen (u.å.) samt  Nordisk Expertkonference vedr. vejledning og rådgivning i forbindelse med uddannelsesforløb  (1965). Overdraget 2004 af Torben Johansen, Journalkontoret.

*

Fhv. studenterrådsformand (1964-1965), advokat Niels Hove, Risskov, der studerede jura ved AU 1962-1968, har i brev af 24/4 2002 meddelt, at han omkring 1970 overdrog sine "meget omfattende arkivalier fra studenterrådsstiden" til Erhvervsarkivet. I brevet giver NH sin accept til en evt. overføring af materialet til UHU.

*

Et endnu uordnet materiale bestående af tryksager er indkommet i sommeren 1998 fra Journalkontoret.

Omslag med materiale vedr Studenterrådets statutter er overdraget 2005 af Journalkontoret.

*

Scrapbog 1965-1966 modtaget 2005 af Birger Kaiser.

*

Studenterrådets lokale afdelinger (”fakultetsråd”):

Forhandlingsprotokoller:

Det økonomisk-juridiske fakultetsråd 1938-1944.

Det juridiske fakultetsråd 1943-1954

Det juridiske fakultetsråd 1955-1963

Det juridiske fakultetsråd 1963-1964

Oversigter vedr. Det juridiske studenterråds arkivalier:

Tre bøger 1950-1966, 1966-1968 og 1968-1970.

Overdraget 2004 af Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

*

HUMrådet: Arkiv 1985-2011

Medicinerrådet:

Medicinerrådets blad Acuta – en samling: Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat (lili Striegler) er modtaget en samling af Medicinerrådets blad Acuta. Samlingen omfatter numrene 1-22, 24-26, 28, 33-40, 51-75, 77-84, 86, 89, 91-98, 100, 102, 105, 107, 111, 117-118, 120, 122-123, 126, 128, 130, 132-133, 136-138, 140, 154, 331, 335-342, 368, 379, 382-387, 391-392, 397-399, 402-403, 405-406, 408, 411, 417, 419-420, 423-424.

- Overdraget 2006 af Lili Strigler

*

I 2012 er overdraget en større mængde - ca. 10 flyttekasser - af referater og udklip fra især 1990'erne og 00'erne.

*

Materiale vedr. Studenterrådet forefindes endvidere i en række indsamlede personarkiver.