Studenterrevy - Aarhus Studenterrevy + andre AU-revyer

Studenterrevyen, Århus (Århus Studenterrevy)

Diverse materiale modtaget 2004 via lektor John Andreasen, Dramaturgi:

Keyserlig Mayestatis Acteurs: Programmer m.v. 1959-2001 (De fleste originale) samt fane (foræret 1965 til revyen iflg. beslag: "[Kronesymbol] DS, Danmarks-Samfundet, Valdemarsdag 1965", udstillingsplancher og rest af ordensbånd samt 2 olde-sange m. "mimreacteurs" på CD. Materialet er i 2004 - via John Andreasen - overdraget af Tina Juul Nielsen, Århus, Fritz Rasmussen, Åbyhøj og Finn Dyrnesli, Åbyhøj.

*

Materiale fra og med 1981: Bl.a  årsmapper m. fotos, udklip etc. (ca. 3 hyldemeter). Desuden kultiske genstande: Kunstværket "Det grædende barn", som overdroges fra sekretær til sekretær (vistnok skabt af René Vase el. Vasegaard). Stander til fanen (fane nævnt ovenfor). Purpur knælepude med gyldne kvaster, hvorpå årets kejser knælede under sværdslag. Hertil kommer regnskabsmateriale fra samme periode, som dog formentlig delvis makuleres i overensstemmelse med, hvad giver har givet tilladelse til. Materiale overdraget 2004 af Tina Juul Friis, Århus.

*

Samling af revy-plakater, ældre og nyere, overdraget 2004 via John Andreasen af "revy-mor" gennem mange år i tresserne, Inga Damgaard Hansen, Langenæsallé 76, kldr. th. Inga Damgaard Hansen har en "Niller" (en revy-"Oscar", også ovennævnte Fritz Rasmussen har én).

*

Samling 1957, 1959, 1961 af udklip, tekster, et enkelt 1957-program m.v. overdraget 2004 via John Andreasen af lektor Knud Ottosen.

*

Mappe med programmer etc. 1959-2001 samlet af John Andreasen, Dramaturgi. er tilgået 2004.

 

Studenterrevy ved enkelte fag

Teolrevyen: Teologernes revy – materiale vedr. teolrevyen 1943-2003.          

Materialet er tilkommet via John Andresen, Dramaturgi, på baggrund af tilvejebringelsen af en fuldstændig kopi, som er tilgået giveren. Rummes i 3 ringbind.

Gave 2004 fra Thorkild C. Lyby, Malling.

Kommentar til julerevyen 1954 er 2005 tilgået fra Lyby via John Andreasen.

Teo-revy 2004 + 2005 er fremsendt 2006 via John Andreasen medsamt erstatningssider til kommentar til teol-revyen 1954. Desuden er samtidig modtaget renskrift af Teol-revyen 1954 samt kommentar til samme revy (originalteksten er meget sløret).

TEO-revy 2006 + 2007 + 2008 er overdraget 2007 OG 2009 af John Andreasen. 2006 i en kopi (producerens kopi). 2013 er overdraget af John Andreasen i 2013.

Teo-revy (kopi) af – efter al sandsynlighed – teolrevy 1950. Gave 2008 fra Lyby.

Nordisk Revy 2013 (enkelte småting overdraget af John Andreasen (findes også som pdf-filer)