Arkivskabe fra Kunsthistorie anno 1954 indeholdende samlinger af opklæbede ældre reproduktioner mv.

Et kig ned i en af de italienske skuffer. Klik og forstør.
Eksempel på veneziansk arkitektur. Reproduktion af foto opklæbet på karton. Klik og forstør.
Et af de arkivskabe, som blev anskaffet af faget Kunsthistorie ved dettes grundlæggelse ved Aarhus Universitet i 1954. Universitetshistorisk Udvalg har ultimo 2011 fået overdraget to af disse skabe med indhold af langt ældre reproduktioner af kunst og arkitektur. Reproduktionerne udgjorde en studiesamling og anvendtes i forskningen og i undervisningen, indtil "formatet" blev anset for at være forældet.

Når de opklæbede reproduktioner i forbindelse med undervisningen i kunsthistorie skulle vises for et større auditorium, anvendtes gennem årtierne skiftende udgaver af apparatur af en type, som kan studeres her og her.

Faget Kunsthistorie blev i øvrigt oprettet i og med ansættelsen af den første kvindelige professor ved Aarhus Universitet: Else Kai Sass.

Et stort antal af opklæbningskartonerne er forsynet med instituttets stempel.