Genstande overdraget af administrationen 2007

Man kan håbe, at kuratorer i et fremtidigt universitetsmuseum vil være taknemmelige for, at der er bevaret også ret ydmygt materiale, der faktisk - som de to nederste genstande herover - har været anvendt ved det daglige kontorarbejde i Aarhus Universitets administration. Hvordan skiltet er endt i administrationen, vides ikke, ej heller hvorfor det er savet over.