Kæmpekort over Rom

Kortene ses her i kælderen under Studenternes Hus under transporten fra Antikmuseet til AU Universitetshistories hovedarkiv i Bygning 1447. Foto AU Universitetshistorie

Via diverse omveje har vi fået overdraget et kort over Rom samt diverse sidekort - alle hver især opklæbet på tunge træ- eller masonitplader.

Det største af kortene måler 170 x 203 cm.

Kortenes proveniens er ikke helt klarlagt, men det formodes indtil videre, at de oprindelig stammer fra Institut for Klassisk Filologi, og da de på bagsiden alle er forsynet med solide ophængsbeslag, må de endvidere antages i sin tid at have prydet en væg - eller flere - på deres hjemsted.

Kortene er blevet overdraget til AU Universitetshistorie efter først at have befundet sig i kælderen under Studenternes Hus i et ikke nærmere oplyst tidsrum - et ophold under hvilket kortene blev udsat for vandskader - og oven på et efterfølgende ophold i Antikmuseets værksted.

På billedet herover passerer kortene på deres vej fra Antikmuseet til AU Universitetshistories hovedarkiv igen gennem kælderen under Studenternes Hus.

Vi modtager meget gerne oplysninger om kortenes historie - skriv til pl@au.dk