Skilte fra Antikmuseet

Det ældste skilts alder kendes ikke, men det må antages, at det blev erstattet af det nye skilt ved navneændringen i 1986.

Antikmuseet har overdraget en håndfuld skilte, hvoraf to reflekterer stadier i museets historie.

Museets forhistorie er, at det startede i 1949 som en studiesamling bestående af gibsafstøbninger fra Aarhus Museum og 500 af Nationalmuseet deponerede fund fra middelhavets kulturkreds.

Efter oprettelse af museumslokaler og betydelige nyerhvervelser blev samlingen i 1986 omdøbt til Antikmuseet og fik faste åbningstider.

Blandt skiltene er endvidere et par stykker med relation til bygningens elevator.

Skiltene er overdraget af museumstekniker Steffen Christiansen i maj 2014.

Ældre skilt, som blev slidt ...
... hvorefter man vendte det om og forsynede det med tilsvarende tekst samt et udråbstegn, som ikke fandtes i den første udgave.