Thorkild C. Lybys piber, pibestativ og piberedskaber

Piberne og pibestativet foruden en samling af piberedskaber er i 2011 blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg af lektor emeritus, dr.theol. Thorkild C. Lyby.
Denne pibe var en gave fra en medstuderende, som Thorkild C. Lyby manuducerede op mod eksamen. Pibens konstruktion adskiller sig fra den almindelige ved at indeholde et særligt rum, hvor "sovsen" koncentreres.
Foto fra august 1958, hvor Thorkild C. Lyby efter at være blevet cand.theol. året forinden, var blevet ansat på Ask Højskole. Man bemærker pibestativet ophængt på væggen bag lampeskærmen. Året efter blev han tilknyttet Aarhus Universitet - i første omgang som undervisningsassistent. Foto i privateje.