Jens Nørby

Jens Nørby (1932-2017), cand.polyt. fhv. lektor

Videnskabeligt arkiv fra og med 1956 omfattende videnskabelig korrespondance og materiale vedr. konferencer etc. i forbindelse med Nørbys virke ved institutterne for fysiologi, medicinsk biokemi og biofysik.

Omfang ca. 5 hyldemeter + et arkivstålskab med 4 skuffer.

Der foreligger tilhørende billedsamling.