Jørgen Algreen-Petersen

Jørgen Algreen-Petersen (f. 1931)

 • Brev fra fhv. provst, cand.theol. Jørgen Algreen-Petersen dateret 19. juli 2008 med oversigt over det fremsendte samt kommentarer og forklaringer.
 • Uddrag af ”levnedsbeskrivelse” til ordenshistoriografen (sider i fotokopi om studietid ved AU)
 • Årskort 1958/1959 med foto fra 1951. Bagside ”Nøgle T S nr. 28”. Tal håndskrevet, øvrigt er del af stempel.
 • ”Identity Card” fra 1954-55 til brug ved ½ års studieophold ved det teologiske fakultet i Uppsala – doneret af Foreningen Norden til en som selv har – eller hvis familie har – deltaget i modstandsbevægelse under besættelsen (samme vilkår som for optagelse på 4. Maj Kollegiet, hvor Algreen-Petersen boede).
 • Anbefaling 1954 fra professor P.G. Lindhardt til Foreningen Norden om ovennævnte legat.
 • Afskrift af anbefaling til Egmont H. Petersens Legat om legatstøtte fra JA-P’s sognepræst i Haderslev (svar udeblev).
 • Et budget fra 23/7 1956, som JA-P og hans kæreste udarbejdede med henblik på evt. giftermål.
 • Akademisk borgerbrev september 1951.
 • Bevis for bestået filosofikum 1952.
 • Bevis for bestået hebraicum 1952.
 • Eksamensbevis: Forprøve ved teologisk embedseksamen 1953.
 • Afskrift af anbefaling 1953 efter vikariat i Tørsbøl Skole
 • Udskrift af eksamensprotokol for teologisk embedseksamen 1. del 1958.
 • Eksamensbevis for teologisk embedseksamen december 1958.
 • Notater fra forelæsninger/kurser i Ny Testamente : i Markus og i Kolossenserbrevet hos Bent Noack, samt i Filipperbrevet hos Johannes Munck, Markus 1-2 hos Noack, Mathæus hos Nepper-Christensen og endelig Paulus hos Munck.

Gave 2008 fra Jørgen Algreen-Petersen, Brønderslev.