Jørgen Pedersen

Pedersen, Jørgen (1890-1973)

 

1. Materiale modtaget 2004-2005

 • Korrespondance 1936: Breve fra Aarhus Oliefabriks sekretær Weis og direktør Thorkild Juncker til Jørgen Pedersen forud for ansættelsen af sidstnævnte som AU’s første professor i økonomi (Gave 2004 fra Gudrun Agersnap).
 • Korrespondance 1945: Faglig korrespondance mellem økonomerne Jørgen Pedersen og Frederik Zeuthen på baggrund af udgivelse af bog forfattet af Jørgen Pedersen. Korrespondancen foreligger udelukkende i såkaldt ”renskrift”. På en enkelt renskrift forekommer datering 1945, hvilket må antages at være en fejl i betragtning af sammenhængen (Svend Ranulf, Kjeld Philip og Schneider nævnes i korrespondancen). Gave 2005 fra Gudrun Agersnap.
 • Bøger af Jørgen Pedersen (fortegnelse v/ Gudrun Agersnap elektronisk lagret i elektronisk mappe vedr. Jørgen Pedersen) samt konkurrenceforelæsning 1920 m. brunt omslag samt diverse ”diplomer” i rulleformede embalager, bl.a. Kungl. Vetenskabsakademien, Stockholm.

Gave 2004-2005 fra cand.oecon. Gudrun Agersnap, Kgs. Lyngby. Korrespondancen opbevares sammen med fotos i Billedsærsamling 64.

2. Materiale modtaget 2016

a. Publikationer af Jørgen Pedersen

 • Pedersen, Jørgen & O. Strange Petersen: An Analysis of Price Behaviour during the Period 1855-1913, 1938 (m. JP's ejersignatur på titelblad)
 • Pedersen, Jørgen: Arbejdslønnen i Danmark under skiftende Konjunkturer i Perioden ca. 1850-1913, 1930 (m. forfatterens dedikation til Evan Marstrand på titelblad og med Evan Marstrands ejersignatur på smudsblad. To udklip indlagt i bogen: om disputatsen og udnævnelsen til docent v. KU; begge uden kildeangivelse)
 • Pedersen, Jørgen: "Credit Policy Reviewed", Sonderdruck af Zeitschrift des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 1951
 • Pedersen, Jørgen: Danmark og EF - perspektiv og kommentar, 1972
 • Pedersen, Jørgen: Das Gleichgewicht der Wechselkurse und seine Bestimmungsgründe, 1939
 • Pedersen, Jørgen: En Analyse af det engelske Smørmarked i Perioden 1923-36, Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut, Nr. 1, 19371937
 • Pedersen, Jørgen: En Undersøgelse af Indtægtssvingningerne i Landbruget i Perioden 1922-36 og deres Indflydelse paa andre Ehverv, 1938
 • Pedersen, Jørgen: Fællesmarked og Frihandelsområde, Skrifter fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut nr. 14, Akademisk Boghandel, 1957
 • Pedersen, Jørgen: Glückwunsch til Erich Schneider, in: Ansprachen zur Feir des 65. Geburtstages von Erich Schneider am 14. Dezember 1965 im Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 1966
 • Pedersen, Jørgen: Hvad er en vvelfærdsstat? in: Det danske Magasin 2, 1957
 • Pedersen, Jørgen: Hvad vil der vindes og hvad tabes for Samfundets Økonomi ved en Stabilisering af Pengenes Værdi (Prøveforelæsning til professorat ved Københavns Universitet (stencileret)) (u.å.)
 • Pedersen, Jørgen: "Incomes Policy - Danish Style", Reprint fra Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, no. 69, June 1964
 • Pedersen, Jørgen: Indkomstpolitik, in: Nyt om økonomien, nr. 1, 1965
 • Pedersen, Jörgen: "Is Development of Stagnant Countries Dependent on Aid from Industrial Countries in the rest of the World?", in: Ekonomi Politik Samhälle. En bok tillägned Bertil Ohlin på sextio-årsdagen, 1959
 • Pedersen, Jørgen: Kapital, Kapitalrente og Penge samt Vekselkursteori og Konjunkturbevægelser. Fjerde gennemsete Udgave. Udgivet af Studenterraadet ved Aarhus Universitet,1946
 • Pedersen, Jørgen: "Landbrugets fremtid", særtryk af kronik i Berl. 2. marts 1970
 • Pedersen, Jørgen: Om Aarsagerne til det liberale Samfundssystems Sammenbrud, Det lærde Selskabs Skrifter, 1948
 • Pedersen, Jørgen: Ord og Virkelighed, in: Gads danske magasin, nr. 5, september 1952
 • Pedersen, Jørgen: Pengeteori og Pengepoliti, særudgaver af 1.- og 2.-udgaverne fra hhv. 1944 og 1948 med mange blanke sider, hvorpå JP har skrevet i hånden, og hvori er anbragt store mængder af manuskriptsider
 • Pedersen, Jørgen: Samordningsudvalgets Rapport - et diskussionsoplæg, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1956, hæfte 5-6
 • Pedersen, Jørgen & C. Lind: Statshusmandsbrug i Fyns Stift, 1933
 • Pedersen, Jørgen: "The Control of Wages and the Value of Money: The Dutch Experience", Reprint fra   Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, No. 40, March 1957
 • Pedersen, Jørgen: "The Justification of Commodity Agreements", International Wheat Agreements, International Journal of Agrarian Affairs, Vol I, No. 3, September 1949
 • Pedersen, Jørgen: Valutaspørgsmaalet, 1932
 • Pedersen, Jørgen: "Vore kaotiske kreditforhold", Særtryk af Nationalølonomisk Tidsskrift, årgang 1967, hæfte 3-4

b. Publikationer om Jørgen Pedersen

 • K.M.: "Professor Jørgen Pedersen. Nationaløkonom - Journalist - landbrugsøkonom", Tolvmandsbladet, nr. 1, 1961

c. Publikationer af andre forfattere

 • Gad, Holger: Planerne om oprettelse af et erhvervsfakultet og etableringen af den økonomiske faggruppe ved Aarhus Universitet, MEMO 1978-11 (supplerer de trykte jubilæumsfremstillinger, idet argumenterne fra Handelsstudentkommissionen af 1914 omtales udførligere)
 • Geiger, Theodor: De danske Studenters sociale oprindelse, 1950 (med Flemming Agesnaps ejersignatur på titelblad)
 • Geiger, Theodor: Debat med Uppsala om Moral og Ret, 1946 (2 ekspl., det ene m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Klassesamfundet i Støbegryden, 1948 (m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Konkurrence. En sociologisk analyse, 1941
 • Geiger, Theodor: Kritik af Reklamen, 1943 (m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Sociologi, 1939 (med Gudrun Høegh Pedersens ejersignatur (senere gift Agersnap)
 • Geiger, Theodor: Vorstudien Zu einer Soziologie des Rechts, 1947 (med forfatterens dedikation tilm Jørgen Pedersen) - se dedikationer
 • Gelting, Jørgen - anmeldelse af Jørgen Pedersens Pengeteori og Pengepolitik, Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1944
 • Gelting, Jørgen: En Undersøgelse af Forbrugets Afhængighed af Indtægten og visse andre Forhold, Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut, nr. 8, 1942
 • Scherf, Harald: anmeldelse af  Karsten Laursen and Jørgen Pedersen: The German Inflation 1918-1923, Sonderdruck af Zeitschrift des Instituts für Welwirtschaft an der Universität Kiel, 1966
 • Starcke, Viggo: "Den bagvendte vej. Marxisternes jubilæer i året 1967", særtryk af kronik i Berl. 5. november 1967
 • Udvalget vedrørende lønregulering efter pristallet - redegørelse afgivet 15. februar 1952

d. Andet

 • Grammofonplade (33 RPM) med Erich Schneiders afskedsforelæsning fra Kiels Universitet 1968 - varighed ca. 40 minutter. På omslaget forefindes dedikation fra Erich Schneider - og den må formodes at have været til Jørgen Pedersen. Foreligger digitaliseret i arkiv. Se pladeomslag (pdf). Hør uddrag om årene ved Aarhus Universitet.

Gave ultimo 2016 fra Hanne Agersnap, Virum. (Hanne Agersnap er datter af Jørgen Pedersens datter Gudrun Agersnap og svigersøn Flemming Agersnap).