Ove Rasmussen

Papirer fra Ove Rasmussens periode som prorektor 1974-1977

  • Ove Rasmussens tale til Svend Bundgaard ved afslutningen af dennes rektorperiode
  • Enkelte udklip august 1976
  • Tale ved 'rejsegilde' på Trøjborg 9. august 1974 (+ fotografi v/ Jørn Timm fra begivenheden)
  • Ove Rasmussens tale ved proklamationshøjtidelighed i Vandrehallen 11. september 1974 (i de år holdtes ikke regulær årsfest)
  • Ove Rasmussens skrivelser til Aarhuus Stiftstidende august 1976 vedr. rektorvalget
  • Diverse korrespondance om forhold og problemer i administrationen 1975-1978
  • 4 fotografier v/Jørn Timm fra et møde i konsistorium

Materialet overdraget februar 2016 af lektor emeritus Ove Rasmussen, Peter Skautrup Centret

[I brandskab, kldr. 1448]

Portræt v/Preben Dehlholm er gengivet efter Jens Cramer og Mikkel Hvid: INDGANG & UDVEJE. Humanistiske forskere ved Aarhus Universitet, 1987