Peder Linnet-Jepsen

Linnet-Jepsen. Peder

Arkiv fordelt i (oprindelig) 57 nummererede arkivæsker samt 1 større kasse. Håndskrevet oversigt i æske nr. 1. Listen ligger scannet i ”Kataloger”. Arkivet mfatter bl.a. korrespondance, materiale vedr. studieordninger og mere personlige ting samt materiale vedr. slægtsforhold. Overdraget 2004 af Lars Linnet, Næstved, og Søren Linnet-Jepsen, Åbyhøj, på vegne af familien. Som følge af praktiske omstændigheder indleveredes i første omgang måske mere, end man egentlig ønskede at overdrage, hvorfor det aftaltes, at familien kunne vende tilbage og afhente dele af arkivet. Kasserne 44-47 er således på vegne af familen afhentet i okt. 2004  - og kasse 42 i november - af Niels H. Linnet-Jepsen, men vil eventuelt blive returneret på et senere tidspunkt.