Tekst til grundstensdokumentet

Fra Victor Albecks privatarkiv. (Tilhører Universitetshistorisk Udvalg). Se også den officielle udformning.