Fra årsberetningen: Valg af rektor og dekaner 1935