Informations- og Kontaktcentret havde officiel åbningsreception 24. februar 1988

Fra forsiden af information & debat nr. 4, 1988. Overskriften var "Fuldt hus i kontaktcentret".

Informations- og Kontaktcentret havde indledt sin virksomhed nogle måneder forud for den officielle åbningsreception, nemlig i oktober 1987.

Blandt gaverne til det nyindviede center var denne lysetage, som i 2012 er blevet overdraget til AU Universitetshistories samlinger.