M. Stokholm Pedersens materiale fra økonomistudiet i 1940'erne og 1950'erne

Cand.oecon. M. Stokholm Pedersen har overdraget Universitetshistorisk Udvalg en samling bøger fra økonomistudiet i 1940'erne og 1950'erne. Han har tillige foræret udvalget et antal af den slags ting, som kun de færreste gemmer, og som derfor nu er yderst sjældne - fx den seddel, som Studenternes Papirindsamling ca. 1950 efterlod, når de havde ringet forgæves på folks døre, eller et adgangskort til Rusfesten 1947, eller en billet til ønskekoncert i universitetets aula. Der er tillige overdraget diverse studiemateriale, herunder et stencileret kompendium med opgaver stillet til eksamen i årene 1939-1947 og hvoraf det fremgår, at der hvert år ud over langt mere komplicerede opgaver også skulle besvares nogle små lynopgaver - se tre lynopgaver fra 1942. De primært billedmæssige dele af Stokholm Pedersens gave er anført i Billedsærsamling 91

Samtlige de viste værkers forfattere var før eller siden ansat ved Aarhus Universitet. Bøgerne på billedet udgør under 10% af M. Stokholm Pedersens boggave. Se oversigt vedrørende det af Stokholm Pedersen overdragne materiale, som også omfatter meget andet end litteratur. (Foto Universitetshistorisk Udvalg 2007).