Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Statskundskab

Udklip fra Demokraten 16. september 1950. Planerne om oprettelse af faget Statskundskab opstod i 1949 og blev ført ud i livet 10 år senere. Man havde ikke noget tilsvarende ved Københavns UNiversitet.

1950: Dagbladsomtale af planerne om oprettelse af Statskundskab

1959: De to første professorer

1959: De to første professorers disputatser

1959: Årsberetning 1959-60 om instituttets fysiske placering

1959: Den tidligst udbudte undervisning ved professorerne i Statskundskab

1961: Tronfølgeren, prinsesse Margrethe som statskundskabsstuderende

1963: Efter rejsegilde på "barak-instituttet" ("Statskassen") (udklip)

1963: 1963-1967: "Statskassen"

1963: Omtale af faget i Studenterrådets årsberetning 1962/1963

1964: De første cand.scient.pol.er i sommeren 1964

1968: Årsberetning 1967-1968 fra Scient.pol.-Rådet

1968: Interview med Tage Kaarsted i Montanus, 14, 1968

1968: Politica

1969: Proletarer i Statskundskab

1969: Om tutorordning

1970: Foto af institutbygning i studenterhåndbogen 1970

1971: Plakat - formentlig 1971

1973: Jens Otto Krags ansættelse

1979: Fagsymbol i keramik

1992: Hør Erik Rasmussen fortælle om bl.a. fagets "founding fathers"

1992: Hør Troels Fink, en af fagets "founding fathers", fortælle

2004: Et rushold ca. 2004

2004: De første cand.scient.pol.er efter 40 år (AU-gustus 4, 2004, s. 12-15 - pdf 2.08 MB)

2008: En cand.scient.pol. fra 1995 bliver universitetets første æresalumne

2009: Kandestøberens jubilæumsnummer, september 2009, 19. årg., nr. 1 (pdf)