Hvorfor lo tronfølgeren?

Udklip gengivet efter fotokopi af meget dårlig kvalitet. Sandsynligvis Aarhuus Stifttidende.

Snoren, som tronfølgeren skulle klippe over den 10. oktober 1964, befandt sig for enden af den nyanlagte underjordiske tunnel fra Hovedbygningen til Studenternes Hus.