Bowlinghallen, Helsingforsgade 6A

Foto ca. 2011, FEAS
Foto AU Universitetshistorie 25. juli 2017
Foto AU Universitetshistorie 25. juli 2017

Allerede da Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS ) i 2011 erhvervede ejendommen Helsingforsgade 6A, stod det klart, at det var grunden og ikke bygningen, man var interesseret i. I hvert fald kan man i Aarhus Universitets Forskningsfonds Årsberetning 2011 - i sektionen "Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S. Uddrag af selskabets årsrapport 2011" (s. 52) - læse følgende:

I sensommeren erhvervedes  ejendommen Helsingforsgade 6A, en ejendom, der på sigt påregnes nedrevet med henblik på senere opførelse af nyt og tidssvarende byggeri. 

Og i den tilsvarende Årsberetning 2016 anføres (s. 55), at

[...] der [er] i 2016 arbejdet videre med planerne om DMJX's (Journalisthøjskolen) flytning til Katrinebjerg. Sidst på året blev der således udpeget en vinder af den gennemførte totalentreprisekonkurrence, og i forlængelse heraf blev der i starten af 2017 ingået entreprisekontrakt på byggeriet.

Bygningen på adressen Helsingforsgade 6A blev opført i 1959 og blev senest - inden FEAS erhvervede den i 2011 - anvendt som bowlinghal, og inden da havde den fungeret som maskinfabrik og reservedelslager.

Bygningen blev revet ned i sommeren 2017, og på grunden skal FEAS som antydet herover opføre et nyt samlet domicil til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor sidstnævnte så skal leje sig ind i nybyggeriet.

Foto AU Universitetshistorie 25. juli 2017