La Sapienzas hovedbygning i 1930'erne og i 2014

"Ved et møde i Universitets-Samvirket foreholdt man mig, at hovedbygningen burde udføres af ædlere materialer end de allerede opførte underordnede bygninger, og man fremviste et fotografi af et af Mussolini i Rom opført universitet som eksempel." (C.F. Møller: Aarhus Universitets bygninger, 1978, s. 44). Foto ca. 1938. Fotograf ukendt. Postkort i AU Universitetshistories billedarkiv.
Da Universitetshistorikeren i 2014 som uanmeldt turist forsøgte at komme ud på den balkon, hvorfra 1930'er-billedet synes at være taget, fik han oplyst, at dørene til balkonerne aldrig åbnedes, hvortil kommer, at glasset i dørenes vinduespartier heller aldrig syntes at blive pudset. Det var ikke muligt at få hele venstresiden af bygningen med fra denne vinkel. Foto AU Universitetshistorie 2014.