Hovedbygningen under opførelse 1943

(Originalfoto i privateje).