"3die Artilleriafdl 1ste Batteri" på Langelandsgade Kaserne 1923

3die Artilleriafdl 1ste Batteri. Skilderiet tilhører AU Universitetshistorie.

3die Artilleriafdl 1ste Batteri

En dag i sommeren 2015 ankom en pakke indeholdende dette skilderi med intern post til AU Universitetshistorie - men desværre uden afsender. På trods af visse undersøgelser af sagen er afsenderens identitet stadig ukendt.

På billedet er anført årstallet 1923, og man ser et lille billede af Langelandsgades Kaserne, som på det tidspunkt husede den nævnte afdeling. Der var artilleri på kasernen frem til 1951, hvorefter Jysk Telegrafregiment anvendte kasernen frem til den udflytning, som i 1988 medførte salget af kasernen til Undervisningsministeriet, hvorpå Aarhus Universitet overtog bygningerne og efter ombygninger gav tag over hovedet til afdelinger under Det Humanistiske Fakultet.

Litt.: S. Prip Pedersen(billedredaktion og tilrettelæggelse); Langelandsgades Kaserne. Århus. 100 år (1989), udgivet af  Jyske Telegrafregiments Fond.