Trøjborgkomplekset - hovedindgang i Niels Juels Gade

(Foto Universitetshistorisk Udvalg august 2006).

I slutningen af 1960'erne overvejedes det at opføre et samlet byggeri til de humanistiske fag. Blandt flere planer var fakultetet mest begejstret for én, der foreslog at lægge byggeriet ved Lisbjerg nord for Aarhus. Lisbjergplanen nød ikke ministeriel opbakning, og Det Humanistiske Fakultet måtte klare sig på anden vis. Ikke blot ved omfattende nybyggeri i Universitetsparkens nord-østre hjørne, men også gennem erhvervelsen af et fabrikskompleks på Trøjborg omkring 1974.

Billedet viser Trøjborgkompleksets hovedindgang og facaden langs Niels Juelsgade.

Trøjborgkomplekset består af fabriksbygninger fra forskellige tider og omfatter omkring 12.900 kvadratmeter. Indgangspartiet findes i en bygning fra 1950'erne. Andre dele af komplekset går tilbage til år 1900, hvor Trøjborg Bryggeri opførte sine bygninger langs Willemoesgade, og hvor "tårnet" stadig eksisterer, men hvor andre af bygningerne er blevet tilføjet såvel nabobygninger som supplerende etager, mens andre igen er forsvundet.

Gennem de første mange år var det udelukkende humanistiske fag og visse administrative afdelinger, der havde tag over hovedet i Trøjborgkomplekset, men efter opførelsen af Nobelparken og i forlængelse af fusionerne 2006-2007 - hvor Danamrks Jordbrugsforkning og Danmarks Pædagogiske Universitet blev en del af Aarhus Universitet - er det i skrivende stund (2013) jordbrugsvidenskab og pædagogiske discipliner, der er placeret på stedet.