Universitetets første bygning omgivet af græssende får