Ny Munkegade

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 2006).