Anker Aggebo: Erindringer fra det gamle amtssygehus