Asger Berthelsen: De første fem år. Om etableringen af faget geologi ved Aarhus Universitet