Afsnit om Teologisk Forening i Studenterhaandbogen 1939

Fra Aarhus Universitets Studenterhaandbog 1939 , side 98.