Amanuensisrådets protokol 1965

Gennem flere årtier havde Universitetshistorisk Udvalgs sekretær forsøgt at finde frem til Amanuensisrådets grundlæggende protokol. Undervejs havde han spurgt centrale amanuensisrådsmedlemmer som Olaf Pedersen (1920-1997), Axel Voigt (1908-1997) og Anders Pontoppidan Thyssen (1921-2004), men ingen af disse havde kunnet sige noget om, hvor protokollen måtte kunne befinde sig.

Men i 2010 er den endelig dukket op - nemlig som del af en samling af materiale, som er fremkommet i forbindelse med oprydning hos Forskningsfondens Ejendomsselskab.

Mærkat på protokollens forside/omslag
Protokollens første side - om Amanuensisrådets oprettelse i 1965

I forbindelse med etableringen af Amanuensisrådet udtalte Olaf Pedersen sig til pressen - se udklip fra Demokraten 29. juni 1965 >