Indbydelse til ekskursion 1959 til Rønland og Cheminova