Fra Konservative Studenters reception 6. juni 2012 i anledning af bogudgivelse

Formanden, stud.jur. Emil Melchior Mikkelsen, bød velkommen og gav ordet ...
... til næstformanden, ph.d.-studerende Christian Houlberg Skov, der i sin egenskab af medredaktør på jubilæumsbogen om Konservative Studenter 1934-2011 fortalte om bogen og dens emne.