Annonce for Studenterforeningen 1958

Fra Studenterhåndbogen 1958.