Program for Studenterforeningens julefest 1948

Foreligger tillige som pdf-fil