Studenterforeningens aktiviteter 1965-1966

Fra Studenterhåndbogen 1966.