Mærkat fra ca. 1950

Mærkat på bagside af årskort. Kortet er udstedt 1947, og dets ejer blev kandidat i 1954. Se hele kortets bagside længere nede på denne side.

Det indtil videre (medio november 2007) tidligst dokumenterede eksempel på seglets forekomst er omkring 1950. På det tidspunkt prydede seglet de mærkater, som klistredes bag på årskort tilhørende studenter, som havde betalt deres tokrone eller - lidt senere - femkrone til Studenterrådet. Der var ingen pligtig afgift at betale, men Studenterrådet opfordrede kraftigt studenterne til at betale et beløb. I 1972 opfordredes nyimmatrikulerede studenter til en gang for alle at indbetale 50 kr. til Studenterrådet.