Willy Munck

Foto gengivet efter nekrolog i Aarhus Universitets årsberetning for 1981.

Efter at landsretssagfører Carl Holst-Knudsen i 1956 havde trukket sig tilbage som formand for universitetsbestyrelsen, blev formandsposten overdraget til universitetets rektor, Willy Munck.

Han afløstes som formand i 1959 af den efterfølgende rektor, professor, dr.phil. Heinrich Bach.

 

Formænd for Aarhus Universitets bestyrelse